ANGKATAN KERJA

 

[toggle title=”RINCIAN”]

ANGKATAN KERJA laki laki perempuan
penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin 7 25
penduduk usia 118-55 tahun yang tidak tamat SD 20 35
penduduk usia 18-55 tahun yang tamat SD 393 338
penduduk usia 18-55 tahun yang tamat SLTP 275 250
penduduk usia 18-55 tahun yang tamat SLTA 95 75
penduduk usia 18-55 tahun yang tamat perguruan tinggi 17 12

[/toggle]